KLINIKKEN ER STENGT  I PERIODEN  24/6  -  1/8

 

Husk å  bestille e-reseptar seinast 22/6 !

 

Får Du Isotretinoin - kur ?. I så fall husk å ta blodprøver seinast 20/6