Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Åsane Hudlegeklinikk

CORONAVIRUSET - oppdatering  11/9

For pasientar som har fått oppmøtetime:

  • Dersom Du siste 14 dagar har vore forkjøla, eller tungpust, eller har sår hals, feber, eller sjukdomskjensle,  må Du avbestille timen her. Du skal ikkje møte til time her før Du har  vore frisk i  14 dagar.
  • Du må avbestille timen viss Du er i covid19-karantene, eller ventar på svar på test
  • Vent i gangen utanfor kontoret, så vil personale hente Deg
  • Ta på munnbind før Du kjem inn på kontoret
  • Sprit hendene når Du kjem inn på kontoret

 

På grunn av covid-19 er det redusert drift.  VI ER DERFOR NØDT TIL Å  BEGRENSE TILBOD OM KONTROLLTIMAR. I mange tilfelle kan vidare oppfølging skje hos fastlegen. 

HENVISNINGAR SOM GJELD MEIR KOSMETISKE PROBLEM,  ELLER ANDRE IKKJE-PRIORITERTE PROBLEMSTLLINGAR,  MÅ VI DESSVERRE RETURNERE

Enkelte hudproblem eignar seg for telefonkonsultasjon med foto, og vi tek då kontakt med informasjon.

  

Vennlegast ikkje oppsøk klinikken dersom det ikkje er tydelig avtalt. Ta heller kontakt via SMS på denne heimesida (boks Andre spørsmål) , eller på telefon 55 19 97 50 som er open mandag-fredag 08.30-11.30

 Aktuelt

AVBESTILLING AV TIME

10. november 2019

Avbestilling av time  tirsdag, onsdag eller torsdag må vere mottatt seinast kl. 12 dagen før. Avbestilling av time på mandag må vere mottatt seinast kl. 10 fredagen før.

Ved for sein avbestilling blir timen belasta med vanleg eigenandel kr. 375- pluss fakturagebyr kr. 59,-. Dette gjeld også om du har frikort, er under 16 år, eller er militær.