Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Åsane Hudlegeklinikk

CORONAVIRUSET - oppdatering 03/10

For pasientar som har fått oppmøtetime:

  • Vent i gangen utanfor kontoret, så vil personale hente Deg
  • NB  !  Dersom Du er forkjøla eller kjenner Deg sjuk, er i covid19-karantene, eller ventar på svar på covid19-test, må Du avbestille timen her. Ta då kontakt for ny time.

 

Enkelte hudproblem eignar seg for telefonkonsultasjon med foto, og vi tek då kontakt med informasjon.

Vennlegast ikkje oppsøk klinikken dersom det ikkje er tydelig avtalt. Ta heller kontakt via SMS på denne heimesida (boks Andre spørsmål) , eller på telefon 55 19 97 50 som er open mandag-fredag 08.30-11.30

 Aktuelt

AVBESTILLING AV TIME

10. november 2019

Avbestilling av time  tirsdag, onsdag eller torsdag må vere mottatt seinast kl. 12 dagen før. Avbestilling av time på mandag må vere mottatt seinast kl. 10 fredagen før.

Ved for sein avbestilling blir timen belasta med vanleg eigenandel kr. 375- pluss fakturagebyr kr. 59,-. Dette gjeld også om du har frikort, er under 16 år, eller er militær.