Hudlege Erlend Tolaas har driftsavtale med Helse Vest. 

Pasientar må vere henvist frå lege